Fellesmøte med Roy Godwin

Tirsdag 15. oktober kl 19:00 blir det fellesmøte med Roy Godwin i Ål kyrkje.
Vi gleder oss til besøk fra Wales og flere menigheter går sammen om å arrangere møte med Roy Godwin på Ål.

Velsignelsens vei – Hvordan se mennesker og steder forvandlet av Gud
Guds ønske er å komme til våre byer og bygder med sitt nærvær. Hvordan kan vi se at dette bli en større realitet i landet vårt? Roy Godwin, som leder retreat senteret Ffald-y-brenin i Wales, har opplevd nettopp dette. Med egne øyne har han sett hvordan Guds nærvær i et område kan resultere i livsforvandlende Guds møter for tusener. Roy Godwin opplever nå at dette er tiden for Norge. Denne høsten ønsker han å besøke litt mindre steder, da dette mer avspeiler hansn egen tjeneste, som nettopp befinner seg i utkant strøk.