Vårt mål er å nå Geilo`s befolkning med bibelens sannheter og evangeliet om den oppstandne Jesus Kristus.

Menigheten er fra 01.01.2010 en uavhengig menighet tilknyttet Doulos nettverket og Transform Our World. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Vi holder for tiden våre gudstjenester på Bardøla Fjelltun fra kl. 11:00 annenhver søndag. Søndagsskolen starter ca kl 11.30 og varer til kl 12.30. Etter gudstjenesten serverer vi frukt, kaker og kaffe / te. Du er hjertelig velkommen!

Aktuelt

Her kan du lese om samlinger, konserter og andre aktiviteter for barn, ungdom og voksne i Geilo Frimenighet.

Se flere

Møtekalender

Følg med på hva som skjer av møter og ulike aktiviteter i menigheten i vår kalender.

Kalender

Søndagsskole

Geilo Frimenighet driver søndagsskole som vi har  annenhver søndag kl 11:30 på Bardøla Fjelltun.

Les mer

Geilo Frikirke startet opp som et prosjekt i 2002

Det var Råde Frikirke som var vår plantemenighet, og som har stått sammen med oss hele veien. Fra 01.01.2010 ble vi en uavhengig menighet, tilknyttet Doulos nettverket. Etter dette byttet vi navn til Geilo Frimenighet.

Vi ønsker å bygge menigheten på: – Helheten i Guds ord. – Undervise og utruste alle i menigheten til å bli hva Gud har skapt hver enkelt til. – Vinne og bevare, dvs vi må være en menighet med fokus på å gå ut og disippelgjøre Geilo. – Fokus på å Herliggjøre Guds navn gjennom lovprisning, bønn og det levde liv. – 24/7, menighetslivet er ikke bare noe vi lever under egne arrangement, men noe vi alltid bærer med oss.

Menigheten er bygd opp med ledelse av eldsteråd.

Geilo Frimenighets forfatning kan du få tilsendt ved å kontakte oss på post@geilofrimenighet.no.

Ønsker du å bli medlem av Geilo Frimenighet, kan du laste ned registreringsskjema her. Skjemaet kan sendes til Geilo Frimenighet v/Tormod Sandsmark, Lykkjavegen 12, 3580 Geilo, eller leveres på møte.

Stiftelsesgudstjeneste for Geilo Frikirke søndag 17. januar 2010 på Bardøla Høyfjellshotell. Fra venstre: Erik og Hildegunn Joranger, Sunniva og Tormod Sandsmark og Reidar Paulsen.

Søndagsskole

Geilo Frimenighet driver søndagsskole som vi har annenhver søndag.

Vi fokuserer på at dette er barnas menighet, og har undervisning, sang, praktisering og aktiviteter. Geilo Frimenighet driver søndagsskole som vi har annenhver søndag kl 11:00 på Bardøla Fjelltun. Vi deler undervisningen i to til tre grupper, så det passer for alle barn mellom 2-13 år. Søndagsskolen er samtidig som gudstjenesten og foreldre er velkommen til å delta der, mens barna er på søndagsskolen. Ønsker du bare å levere barna, er søndagsskolen ferdig ca kl 12.30.

Du finner oss på Bardøla Fjelltun

Bardølaveien 33, 3580 Geilo

Kontakt