Gudstjeneste hver 2. søndag

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole hver 2. søndag (oddetalls-uker) vinteren/våren 2024. Vi begynner kl 11:00 og søndagsskolen starter ca 11:30-12:30. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe til alle. Se vår møtekalender for nærmere informasjon og datoer. Velkommen!