Gudstjeneste hver 2. søndag i vinter/vår

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole hver 2. søndag (oddetallsuker) i vinter/vår. Vi begynner kl 11:00 og søndagsskolen starter ca 11:30-12:30. Etter gudstjenesten er det bakst, frukt, saft og kaffe/te til alle. Se vår møtekalender for nærmere informasjon og datoer. Velkommen!