Gudstjeneste hver 2. søndag

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole hver 2. søndag (oddetalls-uker) i høst. Vi begynner kl 11:30 og søndagsskolen starter ca 12:00-13:00. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe til alle. Se vår møtekalender for nærmere informasjon og datoer. Velkommen!